Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду

ЈАВНЕ НАБАВКЕ    

 

План набавки за 2017. годину

Правилник о јавним набавкама

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку репрезентације - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 12/2017 (31.03.2017)

Одлука о додели уговора за 12/2017 (19.04.2017)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA  за јавну набавку услуге кетеринга   - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  13/2017 (30.03.2017)

Одлука о обустави поступка за 13/2017  (19.04.2017)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку електричне енергије - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 11/2017 (23.03.2017)
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку услуге изнајмљивања спортске сале за тренинг студентских екипа и рекреацију запослених – КОНКУРСНА ДОКУМАНТАЦИЈА 10/2017 (16.03.2017)

Одлука о додели уговора 11/2017 (28.03.2017)

Обавештење о закљученом уговору за 10/2017j (5.04.2017)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку библиотечко-информационе грађе часописа и књига домаћих и страних издавача  - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 8/2017 (15.03.2017)

Питања и одговори у вези 8/2017 (6.04.2017)

Питања, одговори и појашњења у вези 8/2017 (4.04.2017)

Измена конкурсне документације за 8/2017 (4.04.2017)

Измењена конкурсна документација за 8/2017 (4.04.2017)

Измена и допуна конкурсне документације за 8/2017 (12.04.2017)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за 8/2017(12.04.2017)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку услуга посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству  – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  4/2017 (3.02.2017)

Питања и одговори у вези 4/2017 (7.02.2017)

Питања и одговори 2 у вези 4/2017 (10.02.2017)

Измене и допуне конкурсне документације за 4/2017 (10.02.2017)

Питања и одговори 3 у вези 4/2017 (14.02.2017)

Измене и допуне конкурсне документације 2 за 4/2017 (14.02.2017)

Измењена и допуњена конкурсна документације  за 4/2017 (14.02.2017)

Одлука о закључењу оквирног споразума за 4/2017 (10.03.2017)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 4/2017 (27.03.2017)

 

Aрхива 2016
Архива 2015  

Архива 2014  

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.