Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду

ЈАВНЕ НАБАВКЕ    

План набавки за 2018. годину

Допуна плана набавки за 2018 годину


Позив за подношење понуда за јавну набавку услуге обезбеђeњe зграде ЈН 46/2018 (06.11.2018)
Конкурсна документација ЈН 46/2018 (06.11.2018)

Појашњење у вези са припремањем понуде ЈН 46/2018 (09.11.2018)

Измене и допуне конкурсне документације ЈН 46/2018 (09.11.2018)

Измењена и допуњена конкурсна документација ЈН 46/2018 (09.11.2018)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 46/2018 (09.11.2018)Позив за подношење понуда за јавну набавку биротехничког материјала ЈН 45/2018 (25.09.2018)

Конкурсна документација ЈН  45/2018(25.09.2018)

Појашњење - јавна набавка биротехнички материјал ЈН 45/2018 (26.09.2018)

Појашњење 2 - јавна набавка биротехнички материјал ЈН 45/2018 (01.10.2018)

Измена конкурсне документације- Јавна набавка биротехничког материјала број ЈН 45/2018 (01.10.2018)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-биротехнички материјал ЈН 45/2018 (01.10.2018)

Одлука о додели уговора - биротенички материјал JН 45/2018 (12.10.2018.)

Обавештење о закљученом уговору-биротехничи материјал ЈН 45/2018 (29.10.2018.)


Позив за подношење понуда за јавну набавку рачунарске опреме и рачунарских компонената ЈН 44/2018 (20.09.2018)

Конкурсна документација ЈН 44/2018 (20.09.2018)

Одлука о додели уговора за јавну набавку рачунарске опреме и рачунарских компонената ЈН 44/2018 (04.10.2018)

Обавештење о закљученом уговоруза јавну набавку рачунарске опреме и рачунарских компонената ЈН 44/2018 (12.10.2018)


Позив за подношење понуда за јавну набавку услуге одржавања хигијене у простору Правног факултета ЈН 40/2018

Конкурсна документација ЈН 40/2018  (29.08.2018)

Одлука о додели уговора-за јавну набавку услуге одржавања хигијене у простору Правног факултета ЈН 40/2018 (14.09.2018)

Обавештење о закљученом уговору-одржавање хигијене ЈН 40/2018 (02.10.2018)


Позив за подношење понуда за јавну набавку услуге  штампе књига, билтена, каталога, рекламног материјала ЈН 38/2018

Конкурсна документација ЈН 38/2018  (04.07.2018)

Одлука о додели уговора за јавну набавку услуге штампе књига, билтена, каталога, рекламног материјала ЈН 38/2018 (06.09.2018)

Обавештење о закљученом уговору-штампа књига, билтена, каталога и рекл.материјала ЈН 38/2018 (04.10.2018)

 


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку услуге кетеринга JN 31/2018 (29.06.2018)

Конкурсна документација ЈН 31/2018  (29.06.2018)

Одлука о додели уговора-кетеринг ЈН 31/2018 (12.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору JН 31/2018 (07.09.2018)


Позив за подношење понуда за јавну набавку радова - зидарски радови на поправци улазних степеница ЈН 32/2018  (22.06.2018)

Измена Позива за подношење понуда за јавну набавку радова - извођење зидарских радова на поправци улазних степеница ЈН 32/2018 (25.06.2018)

Друга измена позива за подношење понуда   за јавну набавку радова - извођење зидарских радова на поправци улазних степеница ЈН 32/2018 (26.06.2018)

Конкурсна документација ЈН 32/2018  (22.06.2018)

Измена конкурсне документације JН 32/2018  (25.06.2018)

Друга измена конкурсне документације ЈН 32/2018   (26.06.2018)

Одлука о додели уговора-зидарски радови на поправци улазних степеница ЈН 32/2018 (09.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору-извођење зидарских радова на поправци улазних степеница ЈН 32-2018 (11.07.2018)


Позив за подношење понуда за јавну набавку услуге припремe за штампу књига, билтена, каталога, рекламног материјала и припремe за штампу и штампа образаца

Конкурсна документација ЈН 29/2018  (12.06.2018)

Одлука о додели уговора -припрема за штампу 29-2018 (02.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 ЈН 29/2018 (11.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29/2018 (13.07.2018)


Позив за подношење понуда за јавну набавку добара - студентских чип картица и међународних чланарина за студенте 28/2018 (08.06.2018)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА СТУДЕНТСКЕ ЧИП КАРТИЦЕ И МЕЂУНАРОДНЕ ЧЛАНАРИНЕ 28/2018  (08.06.2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-чип картице и међ. чланарине ЈН 28/2018 (12.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору- међ.чланарине за студенте (Партија 2) ЈН 28/2018 (14.09.2018)

Обавештење о закљученом уговору--студентске чип картице (Партија 1) - JН 28/2018 (06.09.2018)


 Јавни позив за давање у закуп непокретности у јавној својини - Фитнес центар-пети пут


Обавештење о покретању преговарачког поступка - одрж. инф.сист. 27/2018 (01.06.2018)

Конкурсна документација 27/2018 (01.06.2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у преговарачком поступку - одрж. инф.сист. ЈН 27/2018 (09.06.2018)

Обавештење о закљученом уговору-набавка услуге одржавања информационог система ЈН 27/2018 (06.07.2018)


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  за јавну набавку библиотечко - информационе грађе КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 13/2018 (11.04.2018)

Додатне информације и појашњења (07.05.2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ КЊИГА И ЧАСОПИСА ЗА БИБЛИОТЕКУ ЈН 13-2018 (29.05.2018)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за набавка књига и часописа за Библиотеку ЈН 13-2018   (18.06.2018)


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  за јавну набавку репрезентације КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 15/2018 (05.04.2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  за јавну набавку репрезентације 15/2018 (25.04.2018)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ -за јавну набавку репрезентације ЈН 15-2018(14.04.2018)

 


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА јавну набавку услуге изнајмљивања спортских сала за тренинг студентских екипа и рекреацију КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 12/2018 (22.03.2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-најмљивања спортских сала за тренинг студентских екипа и рекреацију  12/2018 (05.04.2018)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ -ИЗНАЈМЉИВАЊЕ СПОРТСКЕ САЛЕ ЈН 5-2018(05.04.2018)


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку канцеларијски материјал КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2/2018 (12.03.2018)
Додатне информације и појашњења, Измене и допуне КД, Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Додатне информације и појашњења број 2 , Измене и допуне КД број 2, Обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 2.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-канцеларијски материјал  2/2018 (05.04.2018)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ -канцеларијски материјал ЈН 2-2018(25.04.2018)


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку електричне енергије - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 6/2018 (20.02.2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-електрична енергија (28.03.2018)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ -јавну набавку електричне енергије ЈН 6-2018(08.05.2018)

 


Архива 2017
Aрхива 2016
Архива 2015  

Архива 2014  

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.