Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду

ЈАВНЕ НАБАВКЕ    

План набавки за 2018. годину

Допуна плана набавки за 2018 годину

 

Јавни позив за давање у закуп непокретности у јавној својини - Фитнес центар- трећи пут


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  за јавну набавку библиотечко - информационе грађе КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 13/2018 (11.04.2018)

Додатне информације и појашњења (07.05.2018)


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  за јавну набавку репрезентације КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 15/2018 (05.04.2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  за јавну набавку репрезентације 15/2018 (25.04.2018)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ -за јавну набавку репрезентације ЈН 15-2018(14.04.2018)

 


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА јавну набавку услуге изнајмљивања спортских сала за тренинг студентских екипа и рекреацију КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 12/2018 (22.03.2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-најмљивања спортских сала за тренинг студентских екипа и рекреацију  12/2018 (05.04.2018)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ -ИЗНАЈМЉИВАЊЕ СПОРТСКЕ САЛЕ ЈН 5-2018(05.04.2018)


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку канцеларијски материјал КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2/2018 (12.03.2018)
Додатне информације и појашњења, Измене и допуне КД, Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Додатне информације и појашњења број 2 , Измене и допуне КД број 2, Обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 2.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-канцеларијски материјал  2/2018 (05.04.2018)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ -канцеларијски материјал ЈН 2-2018(25.04.2018)


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку електричне енергије - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 6/2018 (20.02.2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-електрична енергија (28.03.2018)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ -јавну набавку електричне енергије ЈН 6-2018(08.05.2018)

 


Архива 2017
Aрхива 2016
Архива 2015  

Архива 2014  

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.