КОНКУРС
ЗА ПРАКТИКАНТЕ У AДВОКАТСКИМ И

 ИЗВРШИТЕЉСКИМ КАНЦЕЛАРИЈАМА

 

 

Европско удружење студената права (ELSA) из Београда организује конкурс за практиканте у адвокатским и извршитељским канцеларијама

 


Број практиканата: 45

 

Адвокатска канцеларија „Небојша Мараш“ 1 практикант

Адвокатска канцеларија „Јоловић“ 4 практиканта

Адвокатска канцеларија „Мраковић и партнери“ 1 практикант

Aдвокатска канцеларија "Обрадовић Вуловић" 1 практикант

Aдвокатска канцеларија "Божиловић- Петровић Гордана" 1 практикант

Адвокатска канцеларија „Драгослав  С. Љубичановић“ 2 практиканта

Адвокатска канцеларија „Учајев“ 3 практиканта

Адвокатска канцеларија „Костић Мара“ 2 практиканта

Извршитељска канцеларија „Марко Вукићевић“ 4 практиканта

Aдвокатска канцеларија "Цвјетићанин Ненад" 2 практиканта

Aдвокатска канцеларија "Цукавац Драгош" 1 практикант
 Извршитељска канцеларија "Протић Немања
“ 6 практиканта

Адвокатска канцеларија „Думнић Никола“  1 практикант

Адвокатска канцеларија „Крстић-Иванић“  2 практиканта

Адвокатска канцеларија „Саша Николић“  1 практикант

Адвокатска канцеларија „Стојковић-Прекајски“  1 практикант

Aдвокатска канцеларија "Oленик Александар" 1 практикант

Aдвокатска канцеларија "MMJD legal"  1 практикант

Адвокатска канцеларија „Миловановић Саша“  1 практикант

Извршитељска канцеларија „Светлана Манић“  1 практикант
Aдвокатска канцеларија "Петровић Александар" 1 практикант
Aдвокатска канцеларија "Обрадовић С. Александар"
1 практикант

Адвокатска канцеларија „Александар Јовчић“ 1 практикант

Адвокатска канцеларија „Душан Милашиновић“ 1 практикант

Адвокатска канцеларија „Саша Парежанин“ 1 практикант

Адвокатска канцеларија „“Марко Бировљев“ 1 практикант

Адвокатска канцеларија „Никола Малић“ 1 практикант

Адвокатска канцеларија „Жикић Зоран“  1 практикант

 

Пракса није плаћена.

 

 

 

 

Трајање:

 

 2 недеље

Адвокатска канцеларија „ Драгослав С. Љубичановић“

Адвокатска канцеларија „Небојша Мараш“

Адвокатска канцеларија „Учајев“

Адвокатска канцеларија „Жикић Зоран“

Адвокатска канцеларија „Александар Јовчић“

Адвокатска канцеларија „Костић Мара“

Адвокатска канцеларија “Јоловић“

Адвокатска канцеларија „Душан Милашиновић“

Адвокатска канцеларија „Саша Парежанин“

Адвокатска канцеларија „“Марко Бировљев“

Адвокатска канцеларија „Крстић-Иванић“

Извршитељска канцеларија „Марко Вукићевић“

Извршитељска канцеларија „Светлана Манић“

Aдвокатска канцеларија "Цвјетићанин Ненад"

Aдвокатска канцеларија "Цукавац Драгош"
 Извршитељска канцеларија "Протић Немања" 
Aдвокатска канцеларија "Петровић Александар"
Aдвокатска канцеларија "Божиловић- Петровић Гордана"
Aдвокатска канцеларија "MMJD legal"
Aдвокатска канцеларија "
Обрадовић Вуловић“
Aдвокатска канцеларија "Oленик Александар"
Aдвокатска канцеларија "Обрадовић С. Александар"

 

3 недеље

Адвокатска канцеларија „Саша Николић“

Адвокатска канцеларија „Никола Малић“

 

МЕСЕЦ ДАНА

Адвокатска канцеларија „Мраковић и партнери“

Адвокатска канцеларија „Думнић Никола“

Адвокатска канцеларија „Миловановић Саша“

 

2 месеца

Адвокатска канцеларија „Стојковић-Прекајски“

 

 Пракса у адвокатским и извршитељским канцеларијама ће се  започети  непосредно након одабира кандидата/киња.


Радно време: у складу са договором.


Место обављања праксе: Београд


Опис послова: Пракса ће се обављати у сарадњи са ментором и другим запосленим лицима у канцеларијиОбухвата упознавање са начином рада канцеларије, 

евиденцијом предмета и писањем поднесака, одласке на суђења,као и обављање 

осталих послова из области права којима се канцеларија  бави.

 


Услови за учешће на конкурсу:

• статус студента (Правног факултета Универзитета у Београду)

• познавање енглеског језика

• познавање рада на рачунару

• озбиљност и мотивисаност у раду

 

 


Критеријуми избора: Избор кандидата/киња вршиће се на основу података из апликационог формулара и интервјуа који ће бити обављен са кандидатима који су ушли у ужи изборПосебно ће се узети у обзир посвећеност и мотивисаност кандидата.

 

 

Начин пријављивања: 

Попуњен апликациони формулар са сликом, и назнаком  „ПРАКСА“,

послати на vpstep@elsa.org.rs  до четвртка, 9. новембра 2017године у 20.00h.


Информације:

Миша Секулић

vpstep@elsa.org.rs

(00) 381 63 85 59 444