Moot Court

 

Посебан изазов за студенте права представља учешће на међуфакултетским и moot court такмичењима домаћег и међународног карактера у разним стручним областима. Уз девизу да је важно учествовати али и победити, тимови наших студената се савесно припремају уз ангажовање наставника и сарадника, тако да резултати не изостају. Посебно задовољство доносе високи пласмани на међународним такмичењима, који сведоче како о добром знању наших студената у стручним питањима, тако и о завидној способности изражавања на страним језицима, а код он-лајн такмичења и о спретности у коришћењу компјутера.
 

 

 

   
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299