Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Naučni rad

Institut za pravne i društvene nauke predstavlja posebnu organizacionu jedinicu Fakulteta u okviru koje se realizuje naučna i istraživačka delatnost na Fakultetu i publikuju ostvareni rezultati, organizuju specijalističke studije i drugi oblici edukacije radi osposobljavanja kadrova, organizuju stručne rasprave, pružaju usluge konsaltinga i izvršavaju ugovori sa drugim organizacijama. Institut koordinira rad pet centara: Centra za pravne veštine, Centra za javnu upravu, Centra za ljudska prava, Centra za međureligijski i međukulturni dijalog i Centra za sociološka istraživanja.

Radom Instituta rukovodi Naučno veće Instituta koje je sastavljeno od imenovanih predstavnika svih katedri, a centrima imenovani rukovodioci.

Naučno-istraživačka, nastavno-naučna i stručna delatnost:

Pravni fakultet je 2005. godine osnovao Fondaciju "Radomir D. Lukić" prvenstveno radi podrške mladim naučnim naraštajima koji stvaraju i objavljuju naučna dela iz oblasti pravnih nauka na srpskom jeziku u Republici Srbiji i van nje. Statut Fondacije>>

Opšti seminar Pravnog fakulteta u Beogradu je popularna fakultetska diskusiona tribina na kojoj skoro svakog utorka tokom školske godine, nastavnici i saradnici Fakulteta, kao i stručnjaci iz zemlje i inostranstva, iznose svoja naučna saznanja, promovišu nova objavljena dela, razmenjuju mišljenje o značajnim temama, itd. Sastanci Opšteg seminara su otvoreni za javnost, tako da u njegovom radu pored studenata učestvuju i svi drugi zainteresovani. Beleške o održanim sastancima Opšteg seminara>>

 

 

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.