Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Projekat Identitetski preobražaj Srbije 2019.

1. Teme - Projekat 2019.

2. Istraživači na Projektu 2019.

 

 

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.