<<NazadOPŠTI SEMINAR PRAVNOG FAKULTETA

1. Način rada

Opšti seminar predstavlja naučnu, kulturnu i društvenu tribinu na kojoj nastupaju kako saradnici Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, tako i svi drugi naučni, kulturni i društveni poslenici, koje uprava Opšteg seminara pozove da izlože svoje stavove o nekom naučnom, kulturnom ili društvenom pitanju ili događaju.

Pri ovome se pre svega ima u vidu mogućnost - koja u našim uslovima nije baš prevelika - da naučnici iz oblasti pravnih i drugih društvenih nauka izlože rezultate i dostignuća svojih najnovijih istaraživanja. Izlaganje može uzeti oblik predavanja ili kraćeg prikaza, koji bi sam autor izveo, odnosno promovisanja dela, koje uz autora vrše i drugi stručnjaci, u obliku sažetijeg izlaganja. U oba slučaja, posle osnovnog izlaganja, vodi se rasprava.

Na sličan način organizuju se, uz prisustvo i saradnju 2-3 učesnika, razgovori o kakvoj knjizi, našoj ili stranoj, kao i o svakom važnom događaju u našoj kulturi i društvenom životu.

2. Cilj

Svrha je ovakve tribine da postane uobičajeno i stalno mesto okupljanja i razmene mišljenja među ljudima različitih uverenja i idejnih, naučnih i društvenih stavova, kako bi se na taj način, bar u jednom skromnom obimu, unapredio ideal trpeljivosti i argumentovane raprave. Postojanje ovakve javne tribine je od naročite koristi u društvu gde sredstva javnog izveštavanja, uz časne, ali nažalost retke izuzetke, ne unapređuju takav vid javnog saobraćaja među ljudima različitog mišljenja. Umesto ratovanja idejama Opšti seminar teži da ponudi argumentovano, nepristrasno i objektivno raspravljanje o svakoj od njih; umesto zastranjivanja i krajnosti - susretanje različitosti, a umesto mržnje i nipodaštavanja - smirenu reč i uvažavanje svakog savesno saopštenog mišljenja.

3. Organizacija

Sastanci Opšteg seminara održavaju se po pravilu jednom nedeljno ili dva puta mesečno, tokom školske godine. U dosadašnjem radu pokazalo se da je najbolji termin utorkom u 18 časova. Sastanci Opšteg seminara se po pravilu održavaju na Pravnom fakultetu u Svečanoj sali. Izuzetno, zavisno od teme, interesovanja publike, ili zahteva suorganizatora, sastanci se mogu održati i na drugom mestu. Svaki sastanak se unapred oglašava na oglasnim tablama Fakulteta i po mogućnosti u medijima.

Radom Opšteg seminara upravlja  uprava od deset članova. Jedan član uprave ima naročite zadatke. Taj član, upravnik Opšteg seminara koji, po pravilu, vodi tribinu, predstavlja temu sastanka i učesnike i kao moderator usmerava docnije diskusije.

Uprava ima i sekretara koji je zadužen za oglašavanje, uređenje prostorije, pozivanje učesnika tribine i gostiju. Uprava u celini sastavlja program i donosi sve potrebne načelne odluke.

Članovi uprave Opšteg seminara su: prof. dr Jovica Trkulja (upravnik), prof. dr Momir Milojević, prof. dr Zoran Stojanović, prof. dr Zoran Tomić, prof.dr Jasminka Hasanbegović, prof. dr Boris Begović, prof. dr Slobodan Panov, doc. dr Miodrag Jovanović, doc. dr Zoran Mirković, asistent mr Svetislava Bulajić (sekretar).

4. Orijentacioni plan rada Opšteg seminara

Opšti seminar će u narednom periodu predstavljati stalan oblik rada Pravnog fakulteta u Beogradu. Sastanci će se održavati dva do četiri puta mesečno i biće posvećeni razgovorima o značajnim knjigama, raspravama i predavanjima na aktulene teme iz našeg društvenog života i kulture, posebno iz oblasti  pravne teorije i naše pravne prakse.

Plan rada Opšteg seminara biće usvojen nakon anketiranja nastavnika i saradnika Pravnog fakulteta u Beogradu.

5. Finansije

Opšti seminar ne plaća zakup prostorija, niti s tim povezane sporedne troškove, pošto deluje pod okriljem i u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu. Stoga neophodna sredstva treba da pokriju troškove oglašavanja, snimanja na audio ili video kaseti, fotografisanje skupa i posluženje sokovima u pojedinim prilikama, zatim za honorisanje organizacije i vođenje programa, kao i za učesnike (predavače, uvodničare i izvestioce).

Upravnik i sekretar Opšteg seminara će dobijati naknadu shodno Pravilniku o finansiranju nastavnih delatnosti Fakulteta. Nastavnici i saradnici Pravnog fakulteta kao i gostima koji učestvuju u radu Opšteg seminara kao predavači ili uvodničari dobijaće naknadu kao za predavanje na poslediplomskim studijama, s tim što se gostima isplaćuju i putni troškovi.

Uprava Opšteg seminara će na početku svake školske godine usvojiti Orijentacioni plan rada Seminara i tom prilikom predložiti Upravi Fakulteta predlog budžeta za taj period.