Računsko-informacioni centar

 

Računsko-informacioni centar predstavlja samostalnu naučno-istraživačku organizacionu jedinicu Fakulteta, koja se sastoji iz dve naučno-istraživačke i jedne nastavno-istraživačke jedinice: Računarske laboratorije, Računsko-informativnog centra za automatsku obradu podataka i Studentske računarske laboratorije.

Zadatak Računsko-informacionog centra je da obavlja poslove iz oblasti računarstva i informatike za potrebe naučne i nastavne istraživačke delatnosti, izvođenja nastave (na redovnom kursu i poslediplomskim studijama) i rada stručnih službi.

Rad i organizacija Računsko-informacionog centra regulisani su Pravilnikom.       

Radom Računsko-informacionog centra rukovodi Stručni odbor od pet članova koje imenuje Dekan na dve godine. Članovi Stručnog odbora 2004/2006 su : prof. dr Dragan Mitrović, upravnik, doc. dr Gordana Pavićević-Vukašinović, doc. dr Dobrosav Milovanović, zamenik, doc. dr Vladimir Pavić, asistent mr Branko Radulović, sekretar. Stručni odbor je usvojio Program rada i Plan rada i bavi se njihovom realizacijom. Arhiva-sastanci

Računarska laboratorija: tel. 3027-711

Petar Pavlović, e-mail

 

   
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299