Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду

  RUKOVODIOCI U NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOJ ORGANIZACIONOJ JEDINICI

1. INSTITUT ZA PRAVNE I DRUŠTVENE NAUKE

Prof. dr Ivana Krstić, upravnik

NAUČNO VEĆE INSTITUTA ZA PRAVNE I DRUŠTVENE NAUKE


Prof.dr Dobrosav Milovanović
Prof.dr
Miloš Živković
Prof.dr Goran Dajović
Prof.dr Maja Lukić Radović
Doc.dr
Nina Kršljanin
Doc.dr Svetislav Kostić
Asis. Marija Vlajković, sekretar

 

 

2. BIBLIOTEČKI ODBOR

Prof.dr Igor Vuković predsednik
Prof.dr
Branko Radulović
Doc.dr
Bojana Čučković
Doc.dr
Andrija Katančević
Doc.dr
Miloš Zdravković
Doc.dr Katarika Dolović Bojić
A
sis. Bojana Todorović
Vanja Eror
Ivana Pajić

 

3. CENTAR ZA IZDAVAŠTVO I INFORMISANJE

Prof. dr Vuk Radović, upravnik

3.1 IZDAVAČKI ODBOR CENTRA ZA IZDAVAŠTVO I INFORMISANJE

Prof.dr Đorđe Ignjatović
Prof.dr Boris Begović
Prof.dr Vladan Jončić
Prof.dr Vuk Radović
Doc.dr Vojislav Stanimirović
Doc.dr Miloš Zdravković
Doc.dr Marko Stanković

 

3.2. ČASOPIS "ANALI PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU"

        Prof.dr Marija Karanikić Mirić, glavni i odgovorni urednik

REDAKCIJA ČASOPISA "ANALI PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU"

Prof. dr Marija Draškić
Prof. dr Gordana Ilić Popov
Prof. dr Jasminka Hasanbegović
Prof. dr Milan Škulić
Prof. dr Žika Bujuklić
Prof. dr Vladan Petrov
Prof. dr Bojan Milisavljević
Doc. dr Jelena Lepetić, sekretar
Asis. dr Miloš Stanković, sekretar
Asis. Natalija Lukić, tehnički sekretar

 

 

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.