Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu


Савет Правног факултета у Београду

Чланови Савета – из реда наставника и асистената

1. Проф. др Борис Беговић

2. Проф. др Горан Илић, председник Савета

3. Проф. др Наташа Делић

4. Проф. др Милена Полојац, потпредседник Савета

5. Проф. др Бранко Радуловић

6. Проф. др Мирјана Радовић

7. Проф. др Данило Вуковић

8. Проф. др Бојана Чучковић

9. Доц. др Милош Јовановић

10. Доц. др Милош Здравковић

11. Доц. др Вук Цуцић

12. Доц. др Филип Бојић

13. Асс. Бојана Тодоровић

Чланови Савета – из реда ваннаставних радника

14. Вања Ерор

15. Зоран Јојић

Чланови Савета које именује Влада Републике Србије

16. Бранислав Чубрило Адвокат (преминуо)

17. Горан Перчевић генерални директор Интеркомерца

18. проф. др Драгана Коларић Криминалистичко - полицијска академија у Београду (разрешена чланства на лични захтев, јер је изабрана за судију Уставног суда Србије ( решење Владе РС од 14. фебруара 2017. год.). Савет примио на знање решење о разрешењу,на седници од 10. маја 2017. године.)

19. Новак Недић генерални секретар

Владе Чланови Савета – из реда студената

20. Владимир Божић

21. Алекса Шкундрић

22. Игор Голубовић

23. Ненад Калчић

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.