Savet Pravnog fakulteta u Beogradu


Članovi Saveta koje imenuje Vlada Republike Srbije

1.  Branislav Čubrilo
     Advokat

2. Goran Perčević
    generalni direktor Interkomerca

3. prof. dr Dragana Kolarić
    Kriminalističko - policijska akademija u Beogradu

4. Novak Nedić
    zamenik generalnog sekretara Vlade

 

Članovi Saveta – iz reda nastavnika i saradnika

5. Prof. dr Dušan Popović,

6. Prof. dr Gordana Ilić - Popov, predsednik Saveta

7. Prof. dr Igor Vuković, zamenik predsednika Saveta

8. Prof. dr Miloš Živković

9. Doc. dr Bojana Čučković

10. Doc. dr Miloš Jovanović

11. Doc. dr Vanja Bajov

12. Doc. dr Marko Jovanović

13. Doc. dr Svetislav Kostić

14. Ass. mr Ivan Đokić

15. Ass. mr Dalibor Đukić

16. Ass. mr Dragan Pavić

17. Ass. Filip Bojić

Članovi saveta – iz reda vannastavnih radnika

18. Miloš Sand

19. Vanja Eror

Članovi saveta – iz reda studenata

20. Milisav Anđelić

21. Jovan Karanović

22. Uroš Mijatović

 
23. Nikola Bur

 

 
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299