Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu


Савет Правног факултета у Београду

Чланови Савета – из реда наставника и асистената

1. Проф. др Борис Беговић

2. Проф. др Горан Илић, председник Савета

3. Проф. др Наташа Делић

4. Проф. др Милена Полојац, потпредседник Савета

5. Проф. др Бранко Радуловић

6. Проф. др Мирјана Радовић

7. Проф. др Данило Вуковић

8. Проф. др Бојана Чучковић

9. Доц. др Милош Јовановић

10. Доц. др Милош Здравковић

11. Доц. др Вук Цуцић

12. Доц. др Филип Бојић

13. Асс. Бојана Тодоровић

Чланови Савета – из реда ваннаставних радника

14. Вања Ерор

15. Зоран Јојић

Чланови Савета које именује Влада Републике Србије

16. Наталија Аџић, јавни бележник-нотар

17. Оливера Станимировић, државни правобранилац

18. Новак Недић, генерални секретар Владе Републике Србије

19. Чедомир Бацковић, помоћник министра правде

20. др Живојин Ђурић, научни саветник и директор Института за политичке студије у Београду

21. Проф. др Драган Васиљевић,редовни професор Факултета организационих наука у Београду

22. Ненад Вујић, дипл. правник, директор Правосудне академије у Београду

23. Владимир Маринков, адвокат (Адвокатска канцеларија Губерина-Маринков)

Чланови Савета – из реда студената

24. Владимир Божић

25. Милош Бабовић

26. Игор Голубовић

27. Ненад Калчић

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.