Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu


Савет Правног факултета у Београду

Чланови Савета – из реда наставника и асистената

1. Проф. др Борис Беговић

2. Проф. др Горан Илић, председник Савета

3. Проф. др Наташа Делић

4. Проф. др Милена Полојац, потпредседник Савета

5. Проф. др Бранко Радуловић

6. Проф. др Мирјана Радовић

7. Проф. др Данило Вуковић

8. Проф. др Бојана Чучковић

9. Доц. др Милош Јовановић

10. Доц. др Милош Здравковић

11. Доц. др Вук Цуцић

12. Доц. др Филип Бојић

13. Асс. Бојана Тодоровић

Чланови Савета – из реда ваннаставних радника

14. Вања Ерор

15. Зоран Јојић

Чланови Савета које именује Влада Републике Србије

16. Наталија Аџић

17. Оливера Станимировић

18. Новак Недић

19. Чедомир Бацковић

20. др Живојин Ђурић

21. проф. др Драган Васиљевић

22. Ненад Вујић

23. Владимир Маринков

Владе Чланови Савета – из реда студената

24. Владимир Божић

25. Алекса Шкундрић

26. Игор Голубовић

27. Ненад Калчић

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.