Stručna tela i komisije

 

1. DOKTORSKE STUDIJE

 • Prof.dr Nebojša Jovanović, upravnik

 

2. MASTER STUDIJE  

 •  Prof. dr Đorđe Ignjatović, upravnik

 

3. OPŠTI SEMINAR

 • Prof.dr Miodrag Jovanović, upravnik
 • Doc.dr Bojan Spaić, upravnik
 • Asist. Ivana Marković, sekretar

 

4. FONDACIJA "AKADEMIK RADOMIR LUKIĆ"

 • Prof.dr Dragan Mitrović, predsednik Upravnog odbora Fondacije
 • Prof.dr Ratko Marković, predsednik Skupštine Fondacije

 

5. ČASOPIS "ANALI PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU" 

 • Prof.dr Marija Karanikić Mirić, urednik

 • Prof. dr Marija Draškić

 • Prof. dr Gordana Ilić Popov

 • Prof. dr Jasminka Hasanbegović

 • Prof. dr Milan Škulić

 • Prof. dr Žika Bujuklić

 • Prof. dr Vladan Petrov

 • Prof. dr Bojan Milisavljević

 • Doc. dr Jelena Lepetić, sekretar

 • Asis. dr Miloš Stanković, sekretar

 • Asist. Natalija Lukić, tehnički sekretar

 

6. CENTAR ZA IZDAVAŠTVO I INFORMISANJE 

 • Prof. dr Dragan Mitrović, upravnik

IZDAVAČKI ODBOR CENTRA ZA IZDAVAŠTVO I INFORMISANJE

 • Prof.dr Vladan Jončić

 • Prof.dr Đorđe Ignjatović

 • Prof.dr Boris Begović

 • Prof.dr Vuk Radović

 • Doc.dr Vojislav Stanimirović

 • Doc.dr Miloš Zdravković

 • Doc.dr Marko Stanković

 

7. BILTEN "ACTA DIURNA" 

 • Prof.dr Žika Bujuklić, urednik

 • Doc.dr. Ljubinka Kovačević, sekretar

 • Ljubinka Šutić Mirković, tehnički sekretar

 

8. WEBSITE FAKULTETA

 • Petar Pavlović

 

9. KOMISIJA ZA NOSTRIFIKACIJU DIPLOMA OSNOVNIH I POSLEDIPLOMSKIH STUDIJA

 • Prof. dr Ljiljana Radulovićović, predsednik

 • Prof. dr Branko Lubarda

 • Prof. dr Miodrag Jovanović

 • Doc. dr Vuk Radović

 • Asist. mr Vanja Bajović, sekretar

 

10. KOMISIJA ZA UDŽBENIKE

 • Prof. dr Sima Avramović, predsednik

 • Prof. dr Miljenko Kreća

 • Prof.dr Oliver Antić

 • Prof.dr Jovica Trkulja

 • Prof. dr Đorđe Ignjatović

 • Prof. dr Emilija Vukadin

 • Prof. dr Radmila Vasić

 • Prof. dr Nebojša Jovanović

 • Prof. dr Miodrag Jovanović

 • Asist. mr Ljubinka Kovačević, sekretar

 • Asist. dr Bojan Milisavljević, kosekretar

 

11. KOMISIJA ZA KONTROLU KVALITETA NASTAVE

 • Prof. dr Radmila Vasić, predsednik

 • Prof. dr Jasminka Hasanbegović

 • Prof. dr Miroslav Milošević

 • Prof. dr Žika Bujuklić

 • Doc. dr Ivana Krstić

 • Doc. dr Tanasije Marinković

 • Asist. mr. Nataša Petrović Tomić sekretar

 • Predstavnik studenata

 

12. DISCIPLINSKA KOMISIJA

 • Prof. dr Goran Ilić, predsednik

 • Doc. dr Goran Dajović

 • Doc. dr Nikola Bodiroga

 • Ljubomir Vujović

 

13"PRAVNA KLINIKA PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU"

 • Prof. dr Marija Draškić, upravnik

 • Asist. Marko Jovanović, sekretar

   
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299