Stručna tela i komisije


1. DOKTORSKE STUDIJE

 • Prof.dr Nebojša Jovanović, upravnik


2. MASTER STUDIJE  

 •  Prof. dr Nataša Delić, upravnik


3
. OPŠTI SEMINAR

 • Doc.dr Miloš Zdravković, upravnik

 • Asist. Valerija Dabetić, sekretar


4
. FONDACIJA "AKADEMIK RADOMIR LUKIĆ"

 • Prof.dr Dragan Mitrović, predsednik Upravnog odbora Fondacije

 • Prof.dr Marko Đurđević, upravitelj Fondacije


5
. ČASOPIS "ANALI PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU"
 

 • prof. dr Marija Karanikić Mirić, glavni urednik

 • prof. dr Boris Begović, zamenik glavnog urednika

 •  prof. dr Zoran Tomić, član redakcije

 • prof. dr Nebojša Jovanović, član redakcije

 • prof. dr Goran Ilić, član redakcije

 • prof. dr Bojan Milisavljević, član redakcije

 • prof. dr Vojislav Stanimirović, član redakcije

 • prof. dr Danilo Vuković, član redakcije

 • asist. Miloš Vukotić, sekretar

 • asist. Nikola Ilić, sekretar

 • asist. Novak Vujičić, sekretar


6
. IZDAVAČKI ODBOR CENTRA ZA IZDAVAŠTVO I INFORMISANJE

 • prof. dr Vuk Radović, upravnik

 • prof. dr Boris Begović, član

 • prof. dr Nikola Bodiroga, član

 • prof. dr Marko Stanković, član

 • prof. dr Vladimir Vuletić, član

 • prof. dr Aleksandar Gajić, član

 • doc. dr Bojan Spaić, član


7
. BILTEN "ACTA DIURNA" 

 • Prof. dr Ljubinka Kovačević, urednik

 • Ljubinka Šutić Mirković, tehnički sekretar


8
. WEBSITE FAKULTETA

 • Doc. dr Nina Kršljanin, urednik


9. KOMISIJA ZA NOSTRIFIKACIJU DIPLOMA OSNOVNIH I POSLEDIPLOMSKIH STUDIJA


10
. KOMISIJA ZA UDŽBENIKE


11. KOMISIJA ZA OBEZBEĐENJE I UNAPREĐENJE KVALITETA IZVOĐENJA NASTAVE

 • Dr Nebojša Jovanović, predsednik

 • Dr Marko Davinić, član

 • Dr Mirjana Drenovak Ivanović, član

 • Dr Maja Lukić Radović, član

 • Dr Katarina Dolović Bojić, član

 • Dr Valentina Cvetković Đorđević, član

 • Maša Mišković, član i

 • Uroš Mijatović, član

12. DISCIPLINSKA KOMISIJA

 • doc. dr Vanja Bajović, predsednik prvostepene komisije

 • doc. dr Marko Jovanović, zamenik predsednika prvostepene komisije

 • doc. dr Miloš Jovanović, član

 • doc. dr Filip Bojić, zamenik člana


13
"PRAVNA KLINIKA PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU"

   
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299