Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду

Интердисциплинарни курсеви из креирања и анализе јавних политика на Правном факултету Универзитета у Београду Радови учесника курсева

У оквиру кратких курсева из области анализе и креирања јавних политика полазници су израђивали завршне радове, презентације или су спроводили анализе података. У наставку се налазе одабрани радови полазника на основу којих можете стећи детаљнији увид у садржај курсева и метода рада.

 

Project number: 598596EPP120181RSEPPKA2CBHEJP

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"

 

 

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.