Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду

Интердисциплинарни курсеви из креирања и анализе јавних политика на Правном факултету Универзитета у Београду 


Радови учесника курсева

  02.07.2021. 12:30

У оквиру кратких курсева из области анализе и креирања јавних политика полазници су израђивали завршне радове, презентације или су спроводили анализе података. У наставку се налазе одабрани радови полазника на основу којих можете стећи детаљнији увид у садржај курсева и метода рада.

Погледајте овде листу

Списак полазника и обавештење о промени плана реализације курса

12.03.2021. 17:30

Списак полазника курсева током пролећног семестра 2021. године

Списак полазника курсева током јесењег семестра 2021. године

Распоред предавања у пролећном семестру 2021 године

Због великог интересовања за курсеве из области креирања и анализе јавних политика, курсеви ће бити одржани у два циклуса. Један ће бити одржан током пролећног семестра, као што је и планирано, а други током јесењег семестра.

след погоршане епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19, селекција кандидата је спроведена на основу поднетих пријава за курсеве. Комисија није била у могућности да интервјуише кандидате зато што је зграда Правног факултета отворена само за студенте са индексом.

Из истог разлога, сви курсеви биће одржани у on-line окружењу, преко платформи Webex и Zoom.

Курс „Регулаторни менаџмент“ који води проф. др Татјана Јованић неће бити одржан у пролећном семестру. Сви заинтересовани полазници ће бити позвани да курс похађају у јесењем семестру.

Почетак курсева планиран је за суботу 20. марта 2021. године.

Сви полазници ће од руководилаца курсева добити линкове и лозинке за приступ курсевима.

O курсевима

Правни факултет је у сарадњи са другим факултетима Универзитета у Београду припремио низ курсева из области креирања и анализе јавних политика. Курсеви могу бити корисни свима који имају жељу да допринесу добробити заједнице и који се интересују за питања од општег интереса: студентима, запосленима у државној управи и јавним предузећима, новинарима, грађанским активистима и запосленима у истраживачким и  консултантским фирмама и невладиним организацијама.

 • Увод у јавне политике

 • Увод у упоредну политику

 • Јавни сектор и јавна управа: увод у менаџмент и организацију

 • Примењена анализа јавних политика: правни, социолошки и економски аспект

 • Квантитативне истраживачке методе за анализу јавних политика и прописа

 • Квалитативне методе за истраживање јавних политика и прописа

 • Регулаторни менаџмент

 • Анализа ефеката прописа

 • Политике социјалног укључивања и родне равноправности у Србији и ЕУ: стање и евалуација

 • Политика запошљавања и тржишта рада

 • Савремени проблеми социјалне политике

 • Безбедносне политике Србије

Коме су курсеви намењени?

Курсеви из области анализе јавних политика могу бити корисни свима који имају жељу да допринесу добробити заједнице и који се интересују за питања од оп­штег интереса. Курсеви могу бити корисни свима који имају жељу да допринесу добробити заједнице и који се интересују за питања од општег интереса: студентима, запосленима у државној управи и јавним предузећима, новинарима, грађанским активистима и запосленима у истраживачким и консултантским фирмама и невладиним организацијама.

Место одржавања

Реализација наставе на курсевима могућа је на два начина. Први начин се реализује кроз контакт часове „лицем у лице“ у модерно опремљеним учиони­цама или у оквиру организације које жели да запосленима омогући похађање курсева и обука. Други начин je on-line настава која се организује на плат­формама намењеним за учење и уз помоћ одговарајућих софтвера (Moodle и Webex) као и уз помоћ погодности које нуди специјално опремљена учионица за даљинско учење на Правном факултету Универзитета у Београду. Без обзира на начин реализације, биће омогућена интензивна интеракција са предавачима.

Начин и време одржавања курсева

Настава ће се одржавати од 15. марта до краја маја у вечерњим часовима и суботом према календару линк који ће бити објављен на адресама: http://www.ius.bg.ac.rs/ppma/ и www.ppma.uns.ac.rs.

Настава ће се издвојити уживо у мултимедијалној сали Правног факултета или онлајн, у зависности од околности.

Сви полазници ће добити уверење о похађању обуке. Полазници који положе завршни испит добиће уверење о положеном завршеном испиту.

Начин пријаве

Формулар за пријављивање може се скинути ОВДЕ. Попуњене пријаве шаљу се на адресу ppma@ius.bg.ac.rs. За институционалне пријаве обратите се координатору програма целоживотних обука из области јавних политика (danilo.vukovic@ius.bg.ac.rs ).

Избор полазника

Селекција кандидата обавља се на основу пријаве и интервјуа с кандидатом. Селекцију обавља трочлана комисија коју чине наставници који учествују у извођењу наставе на понуђеним курсевима. Критеријуми за одабир кандидата састоје се из следећег: релевантно радно искуство (25 поена), мотивисаност (25 поена), аналитичност (25 поена), друштвена ангажованост (25 поена).

Рок за пријављивање је 7. март 2021. године.

Цена обуке

Школарина за прву генерацију студената ће бити покривена из буџета Еразмус + пројекта “lnterdisciplinary short cycle programs in public policy making and analysis (PPMA)”.

Инфо дан

О програмима и настави се можете информисати и лично на дану „отворених врата“ ППМА пројекта на Правном факултету у уторак 23. фебруара 2021. од 10-12 сати у мултимедијалној сали број 236 или онлајн путем ЛИНКА.

Више детаља о краткој обуци и условима погледајте у БРОШУРИ и на сајту www.ppma.uns.ac.rs.

 

Project number: 598596EPP120181RSEPPKA2CBHEJP

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"

 

 

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.