Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Nastavnici i saradnici

Danas Pravni fakultet u Beogradu ima preko 100 nastavnika i saradnika u radnom odnosu. Osnovne podake o njima i kontakt informacije naći ćete ovde po abecednom redu. U nastavi su angažovani i gostujući profesori, a po potrebi se angažuju i nastavnici drugih fakulteta po ugovoru.  

Nastavnici i saradnici Pravnog fakulteta objedinjeni su po katedrama koje okupljaju srodne predmete, te i nastavnike i saradnike koji su za njih birani, i staraju se o nastavnim, stručnim, kadrovskim i drugim pitanjima.

U dugoj tradiciji vodeće akademske institucije u oblasti prava medju profesorima Pravnog fakulteta nalazili su se uvek istaknuti stručnjaci u oblasti pravnih i drugih društvenih nauka, članovi akademija nauka i međunarodnih stručnih organizacija, a iz naših redova je poteklo i više rektora Univerziteta u Beogradu.

Zvanja u koja se biraju nastavnici su: docent, vanredni profesor i redovni profesor, a zvanja saradnika su: asistent-pripravnik i asistent. Nastavnici stranog jezika pored toga mogu biti i u zvanju predavača i višeg predavača. Visoki standardi za izbor bliže su određeni Statutom Pravnog fakulteta .

Svi nastavnici i saradnici čine Nastavno-naučno veće Fakulteta, a zavisno od zvanja učestvuju i u okviru Izbornog veća u izboru novih članova.

Nastavnici i saradnici koji više nisu u radnom odnosu ugradili su svoj doprinos i ime u obrazovne i naučne rezultate Pravnog fakulteta. Nastavnici koji su nedavno otišli u penziju.

Referati o izboru u zvanje

 

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.