Aкадемици - професори Правног факултета

Чланови Српске академије наука и уметности (САНУ)

 Данило Баста >>
 
Коста Чавошки >>
 
Михајло
Ђурић
 
Иван Максимовић
 
Радомир Лукић
 
Јован
Ђорђевић
 
Мехмед Беговић
 
Милан Бартош
 
Тома Живановић

Живојин Перић
_________________________________

Мирко Васиљевић >> - члан Академије науке и умјетности Републике Српске (АНУРС)

Слободан Јовановић – члан Српске краљевске академије

Слободан Перовић – члан Словенске академије знаности ин уметности (САЗУ) и Црногорске академије наука и умјетности (ЦАНУ)

Влајко Брајић – члан Црногорске академије наука и умјетности(ЦАНУ)

Милан Милутинови
ћ - члан Црногорске академије наука и умјетности (ЦАНУ)

Драгослав Јанковић – члан Југославенске академије знаности и умјетности (ЈАЗУ)


Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299