Akademici - profesori Pravnog fakulteta

Članovi Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU)


Danilo Basta >>

Kosta Čavoški >>

Mihajlo Ðurić

Ivan Maksimović

Radomir Lukić

Jovan Ðordević

Mehmed Begović

Milan Bartoš

Toma Živanović

Živojin Perić
_________________________________

Mirko Vasiljević >> - član Akademije nauke i umjetnosti Republike Srpske (ANURS)

Slobodan Jovanović – član Srpske kraljevske akademije

Slobodan Perović – član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU)

Vlajko Brajić – član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti(CANU)

Milan Milutinović - član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU)

Dragoslav Janković – član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (JAZU)

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299