Katedra za građansko pravo


 

 dr Mirko  Vasiljević, redovni profesor

 dr Slobodan  Marković, redovni profesor

 dr Marija  Draškić, redovni profesor

 dr Nebojša  Jovanović, redovni profesor

 dr Aleksandar  Jakšić, redovni profesor

 dr Slobodan  Panov, redovni profesor

 dr Vladimir  Pavić, redovni profesor

 dr Dejan  Đurđević, redovni profesor

 dr Vuk  Radović, redovni profesor

 dr Dušan  Popović, redovni profesor

 dr Marija  Karanikić Mirić, redovni profesor

 dr Marko  Đurđević, vanredni profesor

 dr Rajko  Jelić, vanredni profesor

 dr Tatjana  Jevremović Petrović, vanredni profesor

 dr Nikola  Bodiroga, vanredni profesor

 dr Miloš  Živković, vanredni profesor

 dr Nataša  Petrović Tomić, vanredni profesor

 dr Mirjana  Radović, vanredni profesor

 dr Milena  Đorđević, docent

 dr Nenad  Tešić, docent

 dr Marko  Jovanović, docent

 dr Jelena  Lepetić, docent

 dr Uroš  Novaković, docent

 dr Svetislav  Janković, docent

 dr Katarina  Dolović Bojić, docent

 dr Snežana  Dabić Nikićević, docent

 dr Branka  Babović, asistent

   Marko  Perović, asistent

   Miloš  Vukotić, asistent

 mr Dragan  Pavić, asistent

   Novak  Vujičić, asistent

   Maša  Mišković, asistent

   Ivana  Barać, saradnik u nastavi

 
  
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299