Katedre
  Katedra za građansko pravo


  Katedra za krivično pravo


  Katedra za pravnu istoriju


  Katedra za međunarodno pravo i međunarodne odnose


  Katedra za javno pravo


  Katedra za pravno-ekonomske nauke


  Katedra za teoriju, sociologiju i filozofiju prava


  Seminar za strane jezike

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299