Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za krivično pravo

dr  Nataša  Delić, redovni profesor

Kabinet: 165

Telefon: 3027-625

E-mail: ndelic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Četvrtak 15:00 - 16:00    Petak 12:30 - 13:30    Petak 15:00 - 16:00

Predmet/Kurs:

    Krivično pravo

    Krivično pravo (posebni deo)

    Sudska psihologija

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.