Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

dr  Katarina  Dolović Bojić, docent

Kabinet: 403

Telefon: 3027-692

E-mail: k.dolovic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Četvrtak 18:00 - 19:00    Petak 15:00 - 17:00

Predmet/Kurs:

    Građansko pravo - opšti deo i stvarno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.