Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

dr  Marija  Draškić, redovni profesor

Kabinet: 285

Telefon: 3027-664

E-mail: maja@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 10:00 - 13:00

Predmet/Kurs:

    Porodično pravo

    Medicinsko pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.