Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

dr  Dragor  Hiber, redovni profesor

Kabinet: 340

Telefon: 3027-687

E-mail: hiber@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 10:00 - 11:30

Predmet/Kurs:

    Građansko pravo - opšti deo i stvarno pravo

    Stvarno pravo

    Obligaciono pravo

    Notarsko pravo

    Medicinsko pravo

    Sportsko pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.