Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

dr  Aleksandar  Jakšić, redovni profesor

Kabinet: 245

Telefon: 3027-653

E-mail: diplexaj@gmail.com

 

____________________________

Prijem studenata:

    Četvrtak 17:00 - 19:00

Predmet/Kurs:

    Građansko procesno pravo

    Međunarodno privatno pravo

    Arbitražno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.