Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

dr  Svetislav  Janković, docent

Kabinet: 358

Telefon: 3027-676

E-mail: jankovic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 13:30 - 15:00    Četvrtak 16:00 - 17:30

Predmet/Kurs:

    Trgovinsko pravo

    Saobraćajno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.