Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

dr  Rajko  Jelić, vanredni profesor

Kabinet: 163

Telefon: 3027-623

E-mail:  

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 13:30 - 15:00    Četvrtak 13:30 - 15:00

Predmet/Kurs:

    Građansko pravo - opšti deo i stvarno pravo

    Stvarno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.