Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Ugovor o izvođenju nastave

dr  Ranko  Keča, redovni profesor (ugovor)

Kabinet: A30

Telefon: 3027-717, 021/350-377

E-mail: ranko@pf.uns.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Četvrtak 18:00 - 20:00

Predmet/Kurs:

    Građansko procesno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.