Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za međunarodno pravo i međunarodne odnose

dr  Ivana  Krstić, vanredni profesor

Kabinet: 419

Telefon: 3027-706

E-mail: ikrstic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 14:00 - 14:45    Ponedeljak 17:00 - 17:45    Sreda 12:00 - 13:30

Predmet/Kurs:

    Međunarodno javno pravo

    Ljudska prava

    Manjinska prava

    Međunarodno pravosuđe

    Pravna klinika

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.