Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

No records returned.

dr  Zoran  Krstić, docent (ugovor)

Kabinet: A30

Telefon:  

E-mail:  

 

____________________________

Prijem studenata:

No records returned.

Predmet/Kurs:

    Crkveno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.