Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

dr  Jelena  Lepetić, docent

Kabinet: 130

Telefon: 3027-615

E-mail: jelena.lepetic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 11:30 - 13:00    Utorak 13:45 - 15:15

Predmet/Kurs:

    Kompanijsko pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.