Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za krivično pravo

   Natalija  Lukić, docent

Kabinet: 502

Telefon: 3027-693

E-mail: natalija.lukic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 16:00 - 17:30    Utorak 16:00 - 17:30

Predmet/Kurs:

    Kriminologija

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.