Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za krivično pravo

   Ivana  Marković, asistent

Kabinet: 404

Telefon: 3027-693

E-mail: ivana.markovic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 17:00 - 18:30    Sreda 11:00 - 12:30

Predmet/Kurs:

    Krivično pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.