Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

dr  Slobodan  Marković, redovni profesor

Kabinet: 330

Telefon: 3027-682

E-mail: slobodan.mark@sezampro.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 12:00 - 13:00    Sreda 12:00 - 13:00

Predmet/Kurs:

    Pravo intelektualne svojine

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.