Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

dr  Uroš  Novaković, docent

Kabinet: A10

Telefon: 3027-712

E-mail: uros.novakovic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 17:00 - 18:30    Sreda 14:00 - 15:30

Predmet/Kurs:

    Porodično pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.