Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

dr  Slobodan  Panov, redovni profesor

Kabinet: 36A

Telefon: 3027-723

E-mail: panov@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 14:00 - 15:30    Utorak 11:00 - 12:00

Predmet/Kurs:

    Porodično pravo

    Nasledno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.