Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

mr  Dragan  Pavić, asistent

Kabinet: 155

Telefon: 3027-619

E-mail: dpavic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 14:00 - 15:30    Utorak 17:30 - 19:00

Predmet/Kurs:

    Praksa u pravosuđu i upravi

    Praksa u privredi

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.