Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za teoriju, sociologiju i filozofiju prava

dr  Gordana  Pavićević Vukašinović, vanredni profesor

Kabinet: 32A

Telefon: 3027-719

E-mail: pago@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Sreda 13:30 - 15:00    Četvrtak 15:00 - 16:30

Predmet/Kurs:

    Političke i pravne teorije

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.