Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

dr  Vladimir  Pavić, redovni profesor

Kabinet: 212

Telefon: 3027-636

E-mail: pavic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 15:00 - 16:00    Četvrtak 15:00 - 17:00

Predmet/Kurs:

    Pravo konkurencije

    Međunarodno privatno pravo

    Arbitražno pravo

    Studija slučaja i simulacija suđenja

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.