Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

   Marko  Perović, asistent

Kabinet: 117

Telefon: 3027-610

E-mail: marko.perovic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 11:00 - 12:30    Utorak 12:00 - 13:30

Predmet/Kurs:

    Obligaciono pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.