Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

dr  Nataša  Petrović Tomić, vanredni profesor

Kabinet: 207

Telefon: 3027-633

E-mail: nataly@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 8:30 - 11:30

Predmet/Kurs:

    Trgovinsko pravo

    Pravo osiguranja

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.