Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

No records returned.

dr  Slobodan  Savić, redovni profesor (ugovor)

Kabinet: A30

Telefon: 2682-522

E-mail: savkenzi@gmail.com

 

____________________________

Prijem studenata:

No records returned.

Predmet/Kurs:

    Pravna medicina

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.