Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

dr  Nenad  Tešić, docent

Kabinet: 117

Telefon: 3027-610

E-mail: nenad.tesic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Sreda 15:30 - 17:00    Četvrtak 11:00 - 12:30

Predmet/Kurs:

    Građansko pravo - opšti deo i stvarno pravo

    Stvarno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.