Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za krivično pravo

dr  Igor  Vuković, vanredni profesor

Kabinet: 161

Telefon: 3027-621

E-mail: igorvu@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 16:00 - 17:30    Sreda 12:00 - 13:30

Predmet/Kurs:

    Krivično pravo

    Krivično pravo (posebni deo)

    Kaznena odgovornost pravnih lica i prekršajno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.