Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

dr  Miloš  Živković, vanredni profesor

Kabinet: 337

Telefon: 3027-684

E-mail: mdz@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 12:00 - 15:00

Predmet/Kurs:

    Građansko pravo - opšti deo i stvarno pravo

    Nasledno pravo

    Stvarno pravo

    Zadružno pravo i pravo nedobitnih organizacija

    Notarsko pravo

    Pravo medija

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.