Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

   Uroš  Živković, asistent

Kabinet: 122

Telefon: 3027-774

E-mail: uros.zivkovic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 11:30 - 13:00    Sreda 18:00 - 19:30

Predmet/Kurs:

    Međunarodno privatno pravo

    Arbitražno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.