Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

dr  Marko  Đurđević, vanredni profesor

Kabinet: 155

Telefon: 3027-619

E-mail: markodj@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Četvrtak 13:30 - 15:00    Četvrtak 15:00 - 16:30

Predmet/Kurs:

    Obligaciono pravo

    Ugovorno potrošačko pravo

    Sportsko pravo

    Pravna klinika

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.