>> Nazad


Dejan Popović

Nastava/Materijali

 

MASTER STUDIJE –  PRAVNOEKONOMSKI MODUL

JAVNE FINANSIJE I PORESKO PRAVO 2017/18

Program i literatura za spremanje ispita iz predmeta Javne finansije i poresko pravo

 

JAVNE FINANSIJE I PORESKO PRAVO 2015/16. i  2016/17

Program i literatura za spremanje ispita iz predmeta Javne finansije i poresko pravo

 

JAVNE FINANSIJE I PORESKO PRAVO 2014/15

Program i literatura za spremanje ispita iz predmeta Javne finansije i poresko pravo

Program master studija 

 

JAVNE FINANSIJE I PORESKO PRAVO 2013/14

Program i literatura za spremanje ispita iz predmeta Javne finansije i poresko pravo

 1. Sukob poreskih jurisdikcija i ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja 

 2. Javna dobra i eksterni efekti I

 3. Javna dobra i eksterni efekti II

 4. Javni rashodi 

 5. Vrste budžeta I

 6. Vrste budžeta II

 7. Upravljanje javnim rashodima 

 

 

MASTER STUDIJE – POSLOVNOPRAVNI MODUL – PODMODUL PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

PORESKO PRAVO

Program i literatura za spremanje ispita iz predmeta Poresko  pravo

 1. Transferne cene - OECD smernice

 2. Transferne cene

 3. Sukob poreskih jurisdikcija i ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

 4. Zloupotrebe kod PDV-a 

 

 

STUDIJE ZA INOVACIJU (SPECIJALIZACIJU) ZNANJA - PORESKO SAVETOVANJE

 1. Sistemi poreza na dobit pravnih lica