Rektori Beogradskog Univerziteta - profesori Pravnog fakulteta


Sergije Nikolić   1844-1845, 1865-1866

Kosta Cukić   1851

Rajko Lešjanin   1853-1856

Gligorije Gliša Geršić   1898-1899

Slobodan Jovanović   1913-1914, 1920-1921

Čedomilj Mitrović   1927-1930

Dragoslav B. Jovanović   1936 -1939

Borislav T. Blagojević   1955-1963

Dragoslav Janković   1975-1977

Miroslav Pečujlić   1977-1981

Dejan Popović >>   2004- 2006
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299