UDK 346

 

СТУДЕНТСКА РЕВИЈА ЗА
ПРИВРЕДНО ПРАВО

Стручно - научни часопис студената Правног факултета Универзитета у Београду

 

Студентска ревија за привредно право је стручно-научни часопис студената Правног факултета Универзитета у Београду. Садржај Ревије чине прикази усвојених прописа или предлога и најзначајнијих примера из судске праксе у великој и динамичној области привредног права, с нарочитим акцентом на процес регулације тржишта. Поред приказа, редакција ће настојати да у садржај уврсти и најбоље семинарске радове студената, као и чланке студената основних и постдипломских студија. Ревија излази два пута годишње, односно једном у семестру, у електронском облику, како би била доступна што већем броју читалаца, а уједно и допринела јачању свести о потреби очувања животне средине. За разлику од часописа у којима највећи број радова представљају прилози професора и стручњака из праксе, у Студентској ревији за привредно право аутори су пре свега студенти основних и последипломских студија уз студентско учешће у свим фазама настанка и уређивања публикације.

Студентска ревија за привредно право настала је с циљем да студентима пословноправног усмерења пружи прилику да се што раније афирмишу као истраживачи и обуче за самостално стручно истраживање појединих правних тема у области привредног права са којима ће се сусретати на својим будућим пословима. Жеља покретача Ревије била је такође и  да имена наших најбољих студената буду позната потенцијалним послодавцима и колегама из струке и пре него што они дипломирају. Студентска ревија за привредно право има и функцију припреме научног подмлатка, с обзиром да аутори почетници тешко могу да објаве своје прилоге у редовним штампаним публикацијама. Давање шансе за објављивање првих стручних и научних радова је уједно и отварање пута за даље напредовање. Процес друштвеног и привредног развоја Србије зависи првенствено од стварања услова за успешно пословање, рад и запошљавање, посебно младих, те стога интересовање за однос између привреде и права не представља само израз могуће професионалне оријентације наших студената већ и гаранцију компетентног одговарања на потребе друштва у наредним деценијама.

 

Издавач / Issuer

Правни факултет Универзитета у Београду

 

Главни и одговорни уредник / Editor-in-chief

Доц. др Татјана Јованић

 

АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ / EDITORIAL ADDRESS:
Правни факултет Универзитета у Београду; Бул. К. Александра 67, 11000 Београд, Србија

E-mail
Web адреса: www.selr.bg.ac.rs

 

 

Упутство за ауторе

 

 


 

 

БЕОГРАД/ГОДИНА I (2010/11)/БРОЈ 1