Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u BeograduКлуб за Уједињене нације Правног факултета Универзитета у Београду je удружeњe студената oснoвaнo са циљем ширeњa свeсти и eдукaциje чланова o знaчajу идeaлa и рaдa Уjeдињeних нaциja зa oчувaњe мирa, пoштoвaњe људских прaвa и рaзвoja у свeту, као образовања у областима дипломатије и међународних односа.

Клуб за Уједињене нације Правног факултета Универзитета у Београду настао је шездесетих година двадесетог века. Оснивачи Клуба су били истакнути професори и најбољи студенти Правног факултета Универзитета у Београду који су као алумнисти постали једни од најеминентијих стурчњака у својој професији. Као најистакнутије нагласили бисмо проф. др Момира Милојевића и проф. др Војина Димитријевића.

Клуб за Уједињене нације данас чине амбициозни студенти Универзитета у Београду, као и студенти других факултета и универзитета чије је седиште у Београду. Наш тим представља скуп вредних младих људи жељних стицања нових знања и искустава. Спремност на посвећен рад у сфери међународних односа најбоље се огледа у многобројним активностима. Настојимо да докажемо потенцијал које наше удружење носи и чинимо то најпре успостављањем сарадње са инстутуцијама, дипломатским представништима и међународним студентским удружењима, освајањем награда на најпрестижнијим међународним конферецијама у оквиру деловања Уједињених нација, освајањем награда не само на домаћим симулацијама суђења већ и на најпрестижнијим такмичењима за правнике.

ЦИЉЕВИ И ПОТЕНЦИЈАЛ АКТИВНОСТИ

У духу амбиција наших еминентих алумниста, Клуб за Уједињене нације путем разноврсних активности непрекидно ради на остваривању како краткорочних, тако и дугорочних циљева удружења. Њихова узајамна повезаност приказује слику сврхе постојања Клуба. Пре свега, у оквиру краткорочних циљева Клуба нудимо активности уз помоћ којих члановима омогућавамо практичан увид у делокруг послова Уједињених нација, као и непосредан дијалог са истакнутим дипломатама и стручњацима путем којег добијају сазнања не само о битним дешавањима у свету у области међународних односа него и о личним искуствима бављења међународним правом и дипломатијом.

Деловање Клуба за Уједињене нације на међународном плану, контакт са светом дипломатије, међународних односа и међународног права и остваривање дугорочне сарадње са институцијама и организацијама резултирало је побољшањем нивоа образовања и стручног усавршавања наших чланова и припремило нас за будућу каријеру. Наше активности су допринеле ширењу свести младих о кључним питањима данашњице, пробудиле креативан и логички начин размишљања и подстакле студенте да знање стечено на факултету практично примене. Контакти и сарадња које смо остварили у земљи и иностранству представљају умрежавање младих професионалаца за будућност. Међународну сарадњу планирамо да подигнемо на још виши и инвентивнији ниво у наредном периоду. Намеравамо да то урадимо развијањем нашег рада са досадашњим институцијама, успостављањем нових сарадњи са још еминентнијим личностима и посетама вишим институцијама које делују у сфери међународних односа. До сада смо увек оправдали указано поверење предано радећи на свим пољима нашег деловања и настојимо да тако и остане. Прва смо студентска организација Универзитета у Београду која је организовала семинар у седишту Уједињених нација у Женеви. Сарадњу са Уједињеним нацијама наставили смо у виду многобројних активности.

НАША ВИЗИЈА

Изражена хетерогеност личности које чине Клуб представља једну од наших предности у односу на друге студентске клубове. Свакодневни напредак Клуба резултат је рада правника, студената политичких и организационих наука, филолога, економиста, фармацеута, програмера, инжењера и многих других академских грађана. Наш успех није осликан само у тренутним достигнућима наших чланова, већ иза њега стоји једна далекосежна визија, а то је стварање мреже успешних професионалаца остварених у најразличитијим академским пољима. Остајући верни традицији, желимо да оправдамо амбиције оснивача Клуба за Уједињене нације Правног факултета уношењем иновативнијег приступа деловања и тежимо модернизацији уз задржавање постојећег квалитета. Наше активности остају доследне визијама наших предака попут залагања за очување мира и ширења толеранције у свету, промовисања знaчajа oснoвних људских прaвa и слoбoда, развиjaња и учвршћивања сaрaдње и сoлидaрнoсти измeђу свих људи свeтa бeз oбзирa нa рaсну, нaциoнaлну, вeрску и пoлитичку припaднoст, друштвeнoг oснaживање чланова, рада на развоју дипломатије и међународног права. Све то у циљу постајања што успешнијих професионалаца, компетентних за деловање у сфери колективне равни чланова нашег клуба – међународних односа, у оквиру својих будућих занимања.

АКТИВНОСТИ КЛУБА

Активности Клуба спроводе се у оквиру Одбора Клуба:

1. Одбор за посету дипломатским представништвима

2. Одбор за Моделе Уједињених нација

3. Одбор за Симулацију суђења

4. Одбро за хуманитарне и друге активности

5. Одбор за маркетинг и промоцију

6. Комисија за пријем нових чланова

7. Објављивање ауторских текстова наших чланова

8. Oстале активности попут панела, трибина, предавања и сл.

 

ВИШЕ О КЛУБУ ЗА УН ПФУБ

Наше активности поред сајта Правног факултета Универзитета у Београду можете пратити и на нашем сајту – https://klubzaun.com/

Као и на нашим друштвеним мрежама:

Фејсбук: https://www.facebook.com/klub.un.pf/

Инстаграм: klub.un.pf

Твитер: KlubzaUNPF

Такође нас можете контактирати и путем имејла: klub.un.pf@gmail.com

 

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2018.