Studentski život
Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Studentski život

Život studenata na Pravnom fakultetu u Beogradu nije sveden samo na predavanja i ispite. Postoji i mnoštvo drugih studentskih aktivnosti raznovrsnog sadržaja, od kojih su neke vezane za stručna i naučna intesovanja studenata i takmičenja, druge za učešće u radu fakulteta, za studentske organizacije, za informativnetru, sportske i književne sadržaje, kao i za društveni i zabavni život. To je posebno važno kada je u pitanju ovako masovan fakultet na kome svakodnevno boravi više hiljada studenata, pa studentski život u raznovrsnim oblicima doprinosi razvijanju bliskih međusobnih odnosa, kao i svestranijih veza sa Fakultetom.

Debatni klub

Moot Court

Takmičenje u besedništvu

Forum Romanum

Međufakultetska takmičenja

Klub za Ujedinjene nacije

Klub za društvene odnose

Studentski parlament

ELSA 

SAMS

Nagradni fondovi

Fond Osmeh na dar
 

Sportsko društvo Victoria

Studentski klub Bona fides

Studentska revija za privredno pravo

Studentski list Pravnik

  

 

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.