Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu


Клуб за друштвене односе

Клуб за друштвене односе је удружење студената права основано ради остварења следећих циљева: побољшања студентског стандарда, активног укључивања младих у друштвене токове у области промоције културе и образовања, промоције студентских делатности у разним сферама друштвеног живота, организовање пракси и посета државним институцијама, међународним представништвима, адвокатским канцеларијама, правним лицима у сфери привреде.

Оснивачка скупштина огранизације одржана је 18.03.2018. на којој је за председника изабран Марко Јокић, а за генералног секретара Владимир Тошић. Организација је званично акредитована на Правном факултету универзитета у Београду, одобрењем декана 12.06.2018.

У оквиру Клуба за друштвене односе ради ефикаснијег и продуктивнијег рада формирана су четири посебна одбора и то:

1.      Одбор за међународне односе и сарадњу

Има за циљ успостављање односа и упознавање студената са радом међународних представништава, амбасада и конзулата као и сарадњу са другим организацијама у овој области.

2.      Одбор за управу и правосуђе

Има за циљ остваривање непосредног контакта студената са радом управних и правосудних органа у Републици Србији као и сарадњу и организовање пракси за студенте у адвокатским канцеларијама.

3.      Одбор за економију и привреду

Има за циљ упознавање студената са радом наших најуспешнијих привредних друштава и органозовање пракси за студенте у тим компанијама.

4.      Одбор за културу и стручно усавршавање

Има за циљ подизање свести студената и младих људи о значају културе и образовања у времену у ком живимо. Стручно усавршавање подразумева организовање разних активности у областима права којима се унапређује знање студената из одређене области где сваки полазник добија сертификат као доказ о активном учешћу.

Ако сте амбициозни, креативни, спремни да преузмете одговорност и унапредите своја знања, лидерске способности и практичне вештине позивамо Вас да нам се придружите и будете део нашег тима.

Е-маил: klubzadrustveneodnose@gmail.com

   

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2018.